Emojifigurer

Emojifigurer är roliga typer som visar olika känslor. Finns sex olika!